MEDICAL
 
Our company produce and distribute
to the group of Thailand’s major
medical suppliers of glass ampoules
for the medical injectables.
 
INDUSTRIAL
 
Our company produce and distribute
to the group of Thailand’s major
medical suppliers of glass ampoules
for the medical injectables.
 
RESEARCH
 
Our company produce and distribute
to the group of Thailand’s major
medical suppliers of glass ampoules
for the medical injectables.
 

ขวดแก้วสาหรับบรรจุยาฉีด เวชภัณฑ์ยา ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดบรรจุยาฉีด จำหน่ายแอมพูล

  SERVICE          
 
จากปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทางผู้บริหารซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ได้เล็งเห็นถึงการตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ ได้ให้ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ของการดำเนินงาน ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการรับประกันสินค้า
เราได้ทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ เพื่อให้การทำงานทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
จำหน่ายแอมพูล หลอดยา ขวดแก้วสาหรับบรรจุยาฉีด ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดบรรจุยาฉีด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรม พร้อมเสริมสร้างความชำนาญ ด้านการทำงาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา ช่วยพัฒนาในการทำงาน
 
จำหน่ายแอมพูล หลอดยา ขวดแก้วสาหรับบรรจุยาฉีด ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดบรรจุยาฉีด เพื่อสร้างความประทับใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งลูกค้าทุกท่านจะได้รับการเอาใจใส่ดูแล และได้รับบริการที่สะดวกสบายสูงสุด
 
Google+
 
 
ALL RIGHTS RESERVED © 2014 T.N.S Industry Co.,Ltd